Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Ιούνιος 23 2022

Πρόσκληση για εμπειρογνώμονες για το έργο «Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος στρατηγικής υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών στο Μαρόκο»

Πρόσκληση για εμπειρογνώμονες για το έργο «Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος στρατηγικής υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών στο Μαρόκο»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) προκρίθηκε για το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο: «Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος στρατηγικής υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών στο Μαρόκο» (NEAR/RBA/2022/EA-RP/0023)

Ο γενικός στόχος του έργου είναι: «Προώθηση της τομεακής διακυβέρνησης περισσότερο συμμετοχικής και χωρίς αποκλεισμούς μέσω της καλύτερης συμμετοχής των ΟΚΠ στον καθορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των προγραμμάτων προτεραιότητας και των δημόσιων πολιτικών». Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης είναι η 16η Ιανουαρίου 2023 και η προγραμματισμένη διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η EPLO αναζητά υποψηφίους για 2 θέσεις Βασικών Εμπειρογνωμόνων που περιγράφονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σε μορφή EuropeAid, προσδιορίζοντας τη θέση, το συντομότερο δυνατό στο info@eplo.int

 

1. Key Expert 1: Team leader/Expert in civil society support and inter-institutional coordination

 • A university degree in the field of social sciences, economics, development, or equivalent is required (minimum requirement). Additional training in the field of training engineering is an asset.
 • In-depth knowledge of the rules and methods of managing development projects and programs is required.
 • An excellent command of the spoken and written French language is required (minimum requirement).
 • An oral and written command of the Arabic language would be an asset.
 • At least 10 years of professional experience in the preparation and/or management of technical assistance projects
 • At least 5 years of experience in the framework of international cooperation programs funded by the EU as team leader, leading and monitoring teams of multidisciplinary experts
 • minimum of 8 years of experience in areas related to the development of civil society and the strengthening of its role, support for democratization and transition processes, support and strengthening of the rule of law;
 • A minimum of 3 experiences as a team member of a support and capacity building mission for civil society organizations, including in the context of projects in partnership with state actors;
 • At least 3 years of experience in in-depth diagnosis of civil society organizations, support for networking between CSOs, support for the establishment of advocacy spaces;
 • At least 2 experiences in inter-institutional dialogue and coordination;
 • At least 2 experiences in organizing and facilitating workshops and consulting with CSOs;
 • Demonstrated knowledge of policies, methods and procedures of European cooperation in support of civil society proven by at least two (2) experiences;
 • Recent experience in supporting CSOs in the Southern Neighborhood region would be an asset.
 • Expertise in gender mainstreaming and rights-based approach would be an advantage.

 

Key Expert 2: Expert in support for CSOs, in organizational diagnosis, in capacity building and in support / development of the networking of CSO dynamics

 • A university degree in the field of social sciences, economics, development, or equivalent is required (minimum requirement). Additional training in the field of training engineering is an asset.
 • In-depth knowledge of the rules and methods of managing development projects and programs is required.
 • An excellent command of spoken and written French is required (minimum requirement).
 • Fluency in Arabic would be an asset.
 • The expert must have at least 10 years of general professional experience in the implementation of development projects / programs related to governance, and / or support to civil society, and / or local development (minimum requirement).
 • At least 8 years of experience in the design, monitoring and implementation of CSO capacity building programs is required (minimum requirement).
 • At least 2 experiences in carrying out diagnoses, identification or analysis of the functioning and modes of governance of civil society organizations as a minimum requirement.
 • At least one experience in facilitating multi-stakeholder dialogue involving civil society.
 • Demonstrated knowledge of the policies and modalities of engagement of public institutions with civil society preferably in the southern neighborhood region (at least two experiences).
 • Recent experience in the field of support to CSOs in Morocco would be an asset.

 

1. Key Expert 1: Team leader/Expert in civil society support and inter-institutional coordination

 • A university degree in the field of social sciences, economics, development, or equivalent is required (minimum requirement). Additional training in the field of training engineering is an asset.
 • In-depth knowledge of the rules and methods of managing development projects and programs is required.
 • An excellent command of the spoken and written French language is required (minimum requirement).
 • An oral and written command of the Arabic language would be an asset.
 • At least 10 years of professional experience in the preparation and/or management of technical assistance projects
 • At least 5 years of experience in the framework of international cooperation programs funded by the EU as team leader, leading and monitoring teams of multidisciplinary experts
 • minimum of 8 years of experience in areas related to the development of civil society and the strengthening of its role, support for democratization and transition processes, support and strengthening of the rule of law;
 • A minimum of 3 experiences as a team member of a support and capacity building mission for civil society organizations, including in the context of projects in partnership with state actors;
 • At least 3 years of experience in in-depth diagnosis of civil society organizations, support for networking between CSOs, support for the establishment of advocacy spaces;
 • At least 2 experiences in inter-institutional dialogue and coordination;
 • At least 2 experiences in organizing and facilitating workshops and consulting with CSOs;
 • Demonstrated knowledge of policies, methods and procedures of European cooperation in support of civil society proven by at least two (2) experiences;
 • Recent experience in supporting CSOs in the Southern Neighborhood region would be an asset.
 • Expertise in gender mainstreaming and rights-based approach would be an advantage.

 

Key Expert 2: Expert in support for CSOs, in organizational diagnosis, in capacity building and in support / development of the networking of CSO dynamics

 • A university degree in the field of social sciences, economics, development, or equivalent is required (minimum requirement). Additional training in the field of training engineering is an asset.
 • In-depth knowledge of the rules and methods of managing development projects and programs is required.
 • An excellent command of spoken and written French is required (minimum requirement).
 • Fluency in Arabic would be an asset.
 • The expert must have at least 10 years of general professional experience in the implementation of development projects / programs related to governance, and / or support to civil society, and / or local development (minimum requirement).
 • At least 8 years of experience in the design, monitoring and implementation of CSO capacity building programs is required (minimum requirement).
 • At least 2 experiences in carrying out diagnoses, identification or analysis of the functioning and modes of governance of civil society organizations as a minimum requirement.
 • At least one experience in facilitating multi-stakeholder dialogue involving civil society.
 • Demonstrated knowledge of the policies and modalities of engagement of public institutions with civil society preferably in the southern neighborhood region (at least two experiences).
 • Recent experience in the field of support to CSOs in Morocco would be an asset.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!