Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Αύγουστος 2 2021

Πρόσκληση για εμπειρογνώμονες για το έργο: «Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών στην Τουρκία».

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) έχει επιλεγεί για το έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ: «Τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών στην Τουρκία» (NEAR / ANK / 2021 / EA-RP / 007/).

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και η περαιτέρω συμβολή στον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 16.2 - Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά.

Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης είναι ο Ιανουάριος 2022 και η προγραμματισμένη διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο EPLO αναζητά κατάλληλους υποψήφιους για τις 2 θέσεις βασικών εμπειρογνωμόνων στο έργο, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σε μορφή EuropeAid, καθορίζοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, το συντομότερο δυνατό στο info@eplo.int.

Key Expert 1: Child Protection and Care Expert

Qualifications and skills:

 • At least master’s degree in fundamental rights, social services, child protection, social sciences or equivalent (in the absence of a master’s degree, minimum 11 years of professional experience in the same fields is required),
 • At least B2 level of English as per the Common European Framework of Reference for Languages,3
 • PhD degree in a field covering Child Protection and/or Child Labour will be an asset.
 • Knowledge of Turkish will be an asset.

General Professional Experience:

 • At least 5 years of experience in the field of child protection or child care services.

Specific Professional Experience:

 • At least 3 experiences in developing or implementing or monitoring of services in a public child care institution,
 • Experience on EU legislation on Children’s Rights will be an asset.

 

Key Expert 2: Training Expert

Qualifications and skills:

 • At least master’s degree in fundamental rights, social services, child protection, social sciences or equivalent (in the absence of a master’s degree, minimum 9 years of professional experience in the same fields is required),
 • At least B2 level of English as per the Common European Framework of Reference for Languages,4
 • Knowledge of Turkish will be an asset.

General Professional Experience:

 • At least 3 years of experience in the field of children rights.

Specific Professional Experience:

 • At least 5 experiences in developing and /or delivering training related to children rights,
 • At least 1 experience working with children in disadvantaged or vulnerable conditions.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!