Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Φεβρουάριος 2 2021

Υποστήριξη της Ε.Ε. στο Σύστημα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) συμπεριλήφθηκε στo shortlist για το έργο: «Υποστήριξη της ΕΕ στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη» (Europeaid / 140907 / DH / SER / BA).

Το έργο στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής οικονομίας, της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης μέσω της αναβάθμισης του συστήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ευθυγράμμισης του νομοθετικού πλαισίου, της ανάπτυξης ικανοτήτων των σχετικών ιδρυμάτων και της ευαισθητοποίησης που στοχεύει ειδικότερα τις ΜΜΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το EPLO αναζητά κατάλληλους υποψηφίους για τις δύο (2) βασικές θέσεις εμπειρογνωμόνων στο έργο: 1) Team Leader. 2) Key Expert 2.

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις θέσεις αναφέρονται παρακάτω.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σε μορφή EuropeAid, καθορίζοντας τη θέση, το συντομότερο δυνατό στο info@eplo.int

Key expert 1: Team leader

Qualifications and skills:

 • University degree in Law;
 • Expert must be fluent in spoken and written English;
 • Knowledge of one of three official languages in BiH will be an asset.

General professional experience:

 • Preferably15 years, but minimum of 10 years of professional experience related to intellectual property rights.

Specific professional experience:

 • Preferably 10 years, but minimum of 7 years of experience in implementing legislation in the area of industrial property;
 • Preferably 4, but minimum experience in drafting of two laws and/or by-laws in the area of intellectual property;
 • Preferably 5 years, but minimum of 3 years' experience as a team leader and/or in staff management position, managing a team of minimum 3 persons;

 

Key expert 2

Qualifications and skills:

 • University degree;
 • Expert must be fluent in spoken and written English;
 • Knowledge of one of three official languages in BiH will be an asset.

General professional experience:

 • Preferably 15 years, but minimum of 10 years of professional experience related to intellectual property rights.

Specific professional experience:

 • Preferably 10 years, but minimum of 7 years of experience in implementation of laws relating to copyright and related rights and collective management of copyright and related rights;
 • Experience on preferably 2, but minimum on 1 internationally funded project in the area of intellectual property in EU and/or enlargement countries;

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!