Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Δεκέμβριος 2 2020

Προκήρυξη για εμπειρογνώμονες για το έργο: "Τεχνική βοήθεια σε πλατφόρμα τοπικού διαλόγου και ανάπτυξης ικανοτήτων στην Ένωση Δήμων στο Λίβανο"

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) έχει επιλεγεί για το έργο: «Τεχνική βοήθεια στην πλατφόρμα τοπικού διαλόγου και ανάπτυξης ικανοτήτων στην Ένωση Δήμων-Λιβάνου».

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης στη λεκάνη απορροής του ποταμού Litani, ιδίως σε σχέση με εννέα επιλεγμένες Ενώσεις Δήμων (UOM).

Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης είναι ο Σεπτέμβριος 2021 και η προγραμματισμένη διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το EPLO αναζητά κατάλληλους υποψήφιους για τις δύο βασικές θέσεις εμπειρογνωμόνων στο έργο: 1) Επικεφαλής ομάδας / ανώτερος ειδικός κατάρτισης 2) Εμπειρογνώμονας συνηγορίας. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις θέσεις αναφέρονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σε μορφή EuropeAid, προσδιορίζοντας τη θέση, το συντομότερο δυνατό στο info@eplo.int.

 Key Expert 1: Team leader/Senior Training Specialist

Qualifications and skills

• At least Bachelors Degree in social sciences, public administration, business administration, law or economic sciences.

• He/She should have strong leadership, coordination and problem solving, demonstrable communication, analytical and report-writing skills.

• Proficiency in English and Arabic is required 

General professional experience

• At least 15 years of working experience after obtaining the university degree. Part of this experience, at least 8 years, must be in leading and management role.

Specific professional experience

• At least 10 years of demonstrated experience in the design and implementation of training and coaching activities to local authorities. 

• Expertise in local governance, local regulations as well as knowledge of polciies and programmes related to local governance.

Experience in EU procedures and regulations is considered an asset. 

Key expert 2: Advocacy Expert 

Qualifications and skills

• Bachelors Degree in social sciences, public administration, business administration, law or economic sciences.

• He/She should have strong leadership, coordination and problem solving, demonstrable communication, analytical and report-writing skills.

• Proficiency in English and Arabic is required 

 

General professional experience

• Minimum of 10 years of working experience after obtaining the university degree

Specific professional experience

• At least 8 years of demonstrated experience in the design and implementation of similar projects such as implementing advocacy and lobbying activities related to environment and development subjects, etc

• Expertise in local regulations as well as knowledge of policies and programmes related to local governance 

• Experience in EU procedures and regulations is considered an asset

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!