Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Οκτώβριος 13 2020

Πρόσκληση για Εμπειρογνώμονες για το έργο: «Υποστήριξη για την εφαρμογή της τομεακής μεταρρύθμισης της ΕΕ για τη δικαιοσύνη στην Αλβανία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) έχει επιλεγεί για το έργο: «Υποστήριξη για την εφαρμογή της τομεακής μεταρρύθμισης της ΕΕ για τη δικαιοσύνη στην Αλβανία» (EuropeAid / 140427 / DH / SER / AL).

Το έργο πρέπει να υποστηρίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους συναφείς ανεξάρτητους θεσμούς δικαιοσύνης για την εφαρμογή της Διατομεακής Στρατηγικής Δικαιοσύνης και του σχεδίου δράσης 2017-2021.

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης είναι τον Απρίλιο 2021 και η προγραμματισμένη διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η EPLO αναζητά κατάλληλους υποψηφίους για τις τρεις (3) βασικές θέσεις εμπειρογνωμόνων στο έργο: 1) Επικεφαλής της ομάδας. 2) Ανώτερος νομικός εμπειρογνώμονας και 3) ειδικός επικοινωνίας. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις θέσεις αναφέρονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σε μορφή EuropeAid, προσδιορίζοντας τη θέση, το συντομότερο δυνατό

 info@eplo.int.

 

Key Expert 1/Team leader for the project “Support to implementation of Sector Reform Contract Justice, Albania”

Qualifications and skills

 • University Degree in management, public administration, international relations, law or a relevant, directly related discipline; or equivalent relevant professional experience of minimum 5 years in the field of rule of law, additional to the general professional experience.

General professional experience

 • Minimum 10 years of overall professional experience

Specific professional experience

 • Minimum of 6 years of related experiences in similar projects, each experience no less than six months long;
 •  At least two experiences as a team leader/manager (no less than six months long);
 •  At least one substantial experience with reform implementation in the field of justice, public administration reform or public finance management;
 •  Experience in training and on-the-job capacity building will be an asset.
 • Experience with IPA funded support in the Western Balkans will be an asset.

 

Key expert 2/Senior legal expert for the project “Support to implementation of Sector Reform Contract Justice, Albania”

Qualifications and skills

 • Master's Degree in law, or equivalent relevant professional experience of minimum 5 years in the field of justice/rule of law, additional to the general professional experience.

General professional experience

 • Minimum of 10 years of overall professional experience.

Specific professional experience

 •  Minimum of two related experiences as legal expert in similar projects, each experience no less than six months long;
 • At least one experience of no less than six months as a senior legal expert on the functioning and organisation of the judiciary;
 • Clearly demonstrated experience in delivering capacity building activities;
 • At least one experience with implementation of a reform in the field of justice.
 • Experience with EU funded support will be an asset.
 • Experience in training and on-the-job capacity building will be an asset.

 

Key expert 3/ Communication expert for the project “Support to implementation of Sector Reform Contract Justice, Albania”

Qualification and skills

 • University degree in communication, public relations or another relevant discipline or, in its absence, at least 5 years of equivalent professional experience in the communication sector in addition to those required under general professional experience.

General professional experience

 • At least 8 years of experience in communication, visibility, marketing, public relations, including experience in developing and implementing communication and visibility policies and strategies, in addition to the above qualifications requirements.

Specific experience

 • Experience in at least two similar projects involving design and/or management of communication and visibility plans in the area of public sector reforms; each experience of at least six months.
 • Proven know-how in online communication/social media.
 • Experience in the implementation of strategic communication in relation to the EU accession reform processes and more importantly in relation to the justice sector will be considered as an asset.
 • Experience in training and on-the-job capacity building will be an asset

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!