Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Δεκέμβριος 26 2014

Call for an Administrative Assistant

Αναζήτηση Bοηθού Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο EPLO αναζητά βοηθό διοικητικών υπηρεσιών

Αρμοδιότητες:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα καθήκοντα, υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις των ανωτέρων:

  • Διαχείριση της  γενικής  γραμματείας του Οργανισμού, αρχειοθέτηση, σχέδια επιστολών , εύρεση και διανομή εγγράφων, οργάνωση των χώρων για συναντήσεις , απάντηση στις τηλεπικοινωνίες και γραπτές ανακοινώσεις, τήρηση των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  • Τακτικές επαφές με την ιεραρχία και το γραφείο του Διευθυντή.
  • ‘Ασκηση άλλων καθηκόντων  που θα ζητηθούν

Η εργασία συνεπάγεται συχνές επαφές με τα ακόλουθα:

  • Το γραφείο του Διεθυντή και άλλους υπαλλήλους ανάλογα με τις απαιτήσεις.
  • Εξωτερικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους Κρατών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς Οργανισμούς.
  • Επικεφαλείς και μέλη του EPLO
  • Χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, κ.λπ.

Αρμοδιότητες:

  • Επαγγελματισμός: πρακτική εμπειρία σε γραμματειακή θέση, εξοικείωση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ ( Word, MS Office) συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πηγών στο διαδίκτυο, του intranet και άλλων βάσεων δεδομένων, η ικανότητα εφαρμογής  ορθής κρίσης στο πλαίσιο των εργασιών που του δίνονται, η δυνατότητα διαχείρισης χρόνου και των προτεραιοτήτων που προκύπτουν.
  • Η δέσμευση  για συνεχή επιμόρφωση
  • Καλή επικοινωνία (προφορικές και γραπτές δεξιότητες).

Οι υποψήφιοι αιτούντες καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα, με μια φωτογραφία ταυτότητας, με προσωπικά δεδομένα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και  την εργασιακή εμπειρία, καθώς και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η μη παρουσίαση προηγούμενης απασχόλησης ή ψευδείς συστάσεις θα είναι λόγοι για να μην εξεταστεί περαιτέρω η αίτηση. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: κα Ευσταθία Λυριστή, Διευθύντρια, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, effie@liristi.gr.

Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεντεύξεις δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό. Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2014.

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!