Καριέρα /

Θέσεις Εργασίας

Μάρτιος 20 2021

Προκήρυξη για Εμπειρογνώμονες: "Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του Κυβερνητικού Σχεδίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων II (PGE II) στο Μαρόκο"

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) έχει προκριθεί στη λίστα για την επανέναρξη του διαγωνισμού "Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του Κυβερνητικού Σχεδίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων II (PGE II) στο Μαρόκο" (EuropeAid/140605/DH/SER/MA).

Η εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο Μαρόκο.

Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης είναι την 1η Ιουλίου 2021 και η προγραμματισμένη διάρκεια του έργου είναι 39 μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το EPLO αναζητά κατάλληλους υποψηφίους για τις δύο βασικές θέσεις εμπειρογνωμόνων στο έργο: 1) Επικεφαλής της ομάδας. 2) Ειδικός στην Ισότητα των Φύλων. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις θέσεις αναφέρονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σε μορφή EuropeAid, καθορίζοντας τη θέση, το συντομότερο δυνατό στο info@eplo.int.

Key Expert 1/Team leader- Senior expert in administrative and Financial management

Qualifications and skills

 • Minimum requirement: a higher education diploma at Masters level (BAC + 5) in management, in economic, social or political sciences, or in law or an equivalent professional qualification of 12 years.
 • Minimum requirement: a very good command of the spoken and written French language.
 • Asset: knowledge of Arabic.

General professional experience

 • Minimum requirement: At least 12 years of experience in coordination and / or operational and administrative and financial management of a project

Specific professional experience

 • Minimum requirement: at least 2 years of professional experience in the supervision of teams in the field of administrative and financial management of multisectoral technical assistance in a third country. Experience in at least one international cooperation program on similar projects in a country with similar income level as Morocco.
 • Minimum requirement: at least 3 years of professional experience in setting up performance indicators, dashboards and budget planning support tools

Key Expert 2- Senior expert specialized in the promotion of gender equality

Qualifications and skills

 • Minimum requirement: a higher education diploma at minimum BAC + 5 level in legal sciences, social sciences, human sciences or economics or an equivalent professional qualification of 12 years
 • Minimum requirement: a very good command of the spoken and written French language.
 • Asset: a diploma certifying the experience in gender equality

General professional experience

 • Minimum requirement: At least 12 years of general professional experience in social fields, including gender-based human rights.

Specific professional experience

 • Minimum requirement: at least 5 years of professional experience in development cooperation projects.
 • Minimum requirement: at least 3 years of professional experience in the field of gender equality or women's rights and / or in social action (quality management of social action organizations and establishments, including those specifically targeting groups in vulnerable situations, including women)
 • Minimum requirement: at least one experience in institutional support for combating violence against girls and women in a rights based approach and (intersectoral circuit - prevention and / or protection and / or care and / or penalization)
 • Asset: professional experience in southern neighboring countries of the EU
 • Asset: at least 2 years of professional experience in promoting equality and / or combating violence against girls and women internationally.

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!