Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών της Eurojust για δικαστές και εισαγγελείς από χώρες της Νότιας Μεσογείου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών της Eurojust για δικαστές και εισαγγελείς από χώρες της Νότιας Μεσογείου σε θέματα Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο, Ηλεκτρονικών Αποδεικτικών Στοιχείων και Προστασίας Δεδομένων

Στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα,  ο EPLO πραγματοποίησε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για το Κυβερνοέγκλημα, τα Ηλεκτρονικά Αποδεικτικά Στοιχεία και την Προστασία Δεδομένων», σε δικαστές και εισαγγελείς από χώρες της Νότιας Μεσογείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Eurojust EuroMed Justice.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 17 ανώτατοι δικαστές και εισαγγελείς από έξι χώρες εταίρους του προγράμματος EMJ: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος και Παλαιστίνη.

Η σύνοδος στόχευε συγκεκριμένα στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών εταίρων του Νότου στους τομείς του κυβερνοεγκήματος, ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και προστασίας δεδομένων.

Με την υποστήριξη διεθνών εμπειρογνωμόνων, οι επαγγελματίες συζήτησαν τάσεις και ζητήματα για την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και την προστασία δεδομένων. Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με την αμοιβαία νομική συνδρομή, τις ειδικές τεχνικές έρευνας και άλλες μορφές δικαστικής συνεργασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτών των διασυνοριακών εγκλημάτων.

Ο EPLO και το Fondazione SAFE εφαρμόζουν την Εκπαιδευτική Συνιστώσα του προγράμματος Eurojust EuroMed Justice (EMJ), το οποίο περιλαμβάνει τη διοργάνωση 21 εκπαιδευτικών συνεδριών για περισσότερους από 450 δικαστές και εισαγγελείς.

Το EMJ είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου διαπεριφερειακού μηχανισμού δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών εταίρων της Νότιας Μεσογείου (https://euromedjustice.eu).

tags: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών,Eurojust. Νότια Μεσόγειος, Κυβερνοέγκλημα, Προστασία δεδομένων