Νέα /

Τα νέα μας

Πέμπτη, 08 Σεπτέμβριος 2022

To ΔΣ του EPLO ολοκλήρωσε την ετήσια συνεδρίασή του για το 2022

Το διοικητικό όργανο του EPLO το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών-μελών, κρατών, δημόσιων αρχών και πανεπιστημίων/ιδρυμάτων του EPLO και συγκεντρώνεται ετησίως για να επανεξετάσει τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Φέτος η εκδήλωση ήταν υβριδική με εκπροσώπους να παρακολουθούν τις εργασίες του ΔΣ επί τόπου και διαδικτυακά. Το Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

tags: Διοικητικό Συμβούλιο EPLO