Εκδηλώσεις /

Εκδηλώσεις

Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019

Δραστηριότητες και προοπτικές συνεργασίας του EPLO με την Αφρικανική Ήπειρο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) διοργάνωσε μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των προοπτικών συνεργασίας μεταξύ του EPLO και της Αφρικανικής Ηπείρου που δόθηκε από τον καθηγητή Σπυρίδων Φλογαΐτη, Διευθυντή του EPLO.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, 2019 στις εγκαταστάσεις EPLO στη Ρωμαϊκή Αγορά (Πλάκα), Αθήνα, στις 17:00.

Η διάλεξη διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα.