Το Έργο μας / Επιμορφωτικά Προγράμματα-Σεμινάρια /

Δραστηριότητες Ακαδημίας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Από το 2013, η Ακαδημία Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία καλύπτουν μια σειρά από θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, όπως η διαφάνεια στο δημόσιο τομέα, η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και η καλή διακυβέρνηση. Τα μαθήματα προσφέρονται κυρίως στα αγγλικά ή τα ελληνικά, ενώ πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Η Ακαδημία είναι σε συνεχή επικοινωνία με διάφορους φορείς, όπως Δικηγορικούς Συλλόγους, Πανεπιστήμια, Ανώτατα Δικαστήρια, Υπουργεία κ.λπ., τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου του EPLO, προκειμένου να αναπτύξει και να εκτελέσει τα προγράμματα της. Παράλληλα, καλεί εν ενεργεία αλλά και δυνητικούς παράγοντες διακυβέρνησης, επαγγελματίες της δημόσιας διοίκησης όλων των τομέων, αλλά και φοιτητές με σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, να λάβουν την πρωτοβουλία και να ζητήσουν από την Ακαδημία να υποβάλει την πρότασή της για προγράμματα ειδικά προς τις ανάγκες τους.

Δομή

Τα προγράμματα σπουδών είναι σύγχρονα, σφαιρικά και διεπιστημονικά και συνδυάζουν δυναμικές διαλέξεις από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Εντός του προγράμματος προβλέπονται εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα παρουσιάζει, αναλύει και διερευνά ζητήματα της διαφάνειας στο δημόσιο βίο και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Τα θέματα αυτά αναλύονται στο πλαίσιο των διεθνών εργαλείων καταπολέμησης της διαφθοράς, η πλήρης κατανόηση των οποίων είναιν απαραίτητη για όλους τους επαγγελματίες της νέας δημόσιας διοίκησης, ανεξαρτήτου ειδίκευσης και σε όλους τους κλάδους της διακυβέρνησης (εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική).

Τοποθεσία και Διάρκεια

Τα προγράμματα σπουδών είναι ευέλικτα σε διάρκεια, προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας και προσφέρονται σε διάφορη μέρη του κόσμου. Ο EPLO αναλαμβάνει κατά κανόνα τη διοργάνωση των πολιτιστικών επισκέψεων, της διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων που απαιτούνται για την διαμόρφωση του συνολικού προγράμματος.

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
  • Όλα
  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Έρευνα
  • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος