Νέα /

Τα νέα μας

Τετάρτη, 28 Φεβρουάριος 2018

Συνέδριο για την Οικονομία στο Eυρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) διοργάνωσε συνέδριο με θέμα "Η οικονομία στο Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού: Προσεγγίσεις και προκλήσεις εφαρμογής στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο ", σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο Επικρατείας και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το Συνέδριο χαιρέτησε ο καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης, Διευθυντής του EPLO, ο Καθ. Παναγιώτης Γκλαβίνης, Αντιπρύτανη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Καθηγητής Αριστείδης Χατζής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Ιωάννης Σύμπλης, Μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ευρωπαίων Δικαστών Ανταγωνισμού (AECLJ).

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, εκπρόσωποι των Δικαστικών Αρχών και των Αρχών Ανταγωνισμού από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μοιράστηκαν προσεγγίσεις και εμπειρίες τους στην εφαρμογή οικονομικών αρχών κατά τη διεκπεραίωση και την εκδίκαση των υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού σε επίπεδο χώρας. Το συνέδριο διοργανώθηκε σε δύο Στρογγυλές Τράπεζες, αντίστοιχα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δημήτριου Κυριτσάκη και της Αντιπροέδρου του Ελληνικού Συμβουλίου Επικρατείας κας Irene Mary Sharpe. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 80 δικαστές, εισαγγελείς, υπάλληλοι αρχών ανταγωνισμού, ακαδημαϊκοί και νομικοί.

Το Συνέδριο ακολούθησε ένα διήμερο workshop  στο οποίο μια επιλεγμένη ομάδα δικαστών και εκπροσώπων των Αρχών Ανταγωνισμού από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο εργάστηκε σε μελέτες περιπτώσεων και συζήτησε βασικά ζητήματα στην εφαρμογή οικονομικών τεχνικών στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου περί ανταγωνισμού.

Το Συνέδριο και το  Εργαστήριο αποτέλεσαν τα καταληκτικά γεγονότα του 15μηνου προγράμματος «Προηγμένη Κατάρτιση Εθνικών Δικαστών και Εισαγγελέων από τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ελλάδα για την Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου Ανταγωνισμού», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και που υλοποιήθηκε από τον EPLO σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Σόφιας, το Ελληνικό Συμβούλιο Επικρατείας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξήχθησαν 3 Προγράμματα Κατάρτισης στην Αθήνα, τη Σόφια και τη Λευκωσία, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 70 δικαστές και εισαγγελείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://judgestraining.eu

tags: Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Συμβούλιο της Επικρατείας, Συνέδριο, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.