Νέα /

Τα νέα μας

Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018

Πρόσκληση Υποβολής Δοκιμίων για την Έκδοση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Το περιοδικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ προσκαλεί στην υποβολή δοκιμίων για το τεύχος 1/2018, το οποίο προγραμματίζεται να δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2018.

To περιοδικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ αποτελεί έναν ιστορικό τίτλο που ιδρύθηκε το έτος 1980 από τους Μίνωα Μαθιουδάκι και Βασίλειο Ανδρονόπουλο, Διευθυντές, τότε, του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, και εκδόθηκε έως και το 1998. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου έχει την τιμή να αναλάβει την επανέκδοση, σε ετήσια βάση, του περιοδικού, αρχίζοντας από το 2018.

Στόχος της έκδοσης είναι να αποτελέσει εκ νέου βήμα έκφρασης νέων αλλά και καταξιωμένων επιστημόνων από τον χώρο της διοικητικής επιστήμης, της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης.

Το περιοδικό θα φιλοξενεί άρθρα στην ελληνική γλώσσα, σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται του δημοσίου δικαίου, της καλής διακυβέρνησης, των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της προώθησης της διαφάνειας και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τα άρθρα θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή Word, δεν θα πρέπει κατά προτίμηση να υπερβαίνουν τις 3.500 - 5.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων) και θα πρέπει να συνοδεύονται από μία περίληψη περίπου 100-150 λέξεων, επίσης στην ελληνική. Το πλήρες όνομα του συγγραφέα θα πρέπει να συνοδεύεται από τον επαγγελματικό / ακαδημαϊκό του τίτλο.

Όλα τα άρθρα που υποβάλλονται προς δημοσίευση στο περιοδικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, αξιολογούνται από τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού, σύμφωνα με τη σχετική πολιτική των Εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής άρθρων: 29 Ιουνίου 2018.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκδοση και τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο (τηλ.: 2113110673 διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: palexopoulos@eplo.int).

tags: υποβολή δοκιμίων, διοικητική μεταρρύθμιση, εκδοσεις